Privacy

De wet bescherming persoonsgegevens geeft aan dat uw gegevens voor vooraf bekend gemaakte doeleinden gebruikt mogen worden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend ingezet voor de volgende doeleinden:

 • Voor overeenkomsten die worden aangegaan tussen u en mij;
 • Bij het invullen en retourneren per mail of brief van uw gegevens geeft u toestemming aan Gerda Roos om uw gegevens te gebruiken voor de overeenkomst die wordt aangegaan tussen u en mij.
 • Deze gegevens worden binnen een maand van de computer gewist en vervolgens extern de computer bewaard.
 • Uw persoonlijke gegevens worden niet met derden besproken of aan derden verkocht.
 • Er wordt geen elektronisch dossier bijgehouden.
 • Reflectieverslagen worden geprint en daarna verwijderd uit de mailbox.
 • Van de aantekeningen op papier van de astrologische analyses hanteer ik een bewaartermijn van 10 jaar, dus als u ooit een consult hebt gedaan bij mij, dan kan ik binnen deze termijn mijn astrologische voorbereidingen nog terugvinden
 • Van de gegevens van de coaching en supervisie hanteer ik een bewaartermijn van 10 jaar, dus als u ooit een traject hebt gedaan bij mij, dan kan ik binnen deze termijn mijn aantekeningen hiervan nog terugvinden.
 • Aantekeningen en gegevens van sessies uitgevoerd in opdracht van andere bureaus, bedrijven en instanties hebben een opslag en bewaartermijn die is afgesproken met deze instanties.
 • U kunt me vragen de aantekeningen van de sessies in te zien en deze of de astrologische analyses eerder te vernietigen. Daarvoor kunt u via de mail contact opnemen met me, waarna ik u bel ter verificatie dat het verzoek van u komt. Dan worden de gegevens binnen een maand vernietigd. Als u daar niet om vraagt, dan ligt het onaangeroerd en mag u er op vertrouwen dat ik daar niet in teruglees en dat anderen daar geen toegang toe hebben.
 • U kunt toestemming vragen om gesprekken op basis van astrologie tussen u en mij op te nemen. De door u gemaakte opnamen tijdens een gesprek zijn uw eigendom en derhalve uw verantwoordelijkheid in het kader van de wet privacybescherming.
 • Als ik casu├»stiek bepreek met een collega dan is dat ofwel geanonimiseerd, ofwel omdat ik in overleg met u een collega vraag om mee te kijken.